משתכשכים במים

פעילויות מים רבות ישנן, וכאן המקום לשתפן.
בקטגוריה זו, מגזין אטרקציה סנסציה ממליץ לכם על שפע אטרקציות המים שבישראל